Breed standard

BOSTONI TERJER
Päritolumaa: USA
Kehtiva originaalstandardi avaldamise aeg: 26.03.2009.
Kasutus: Seltsikoer
FCI klassifikatsioon:
Rühm 9: Seltsi- ja kääbuskoerad
Alarühm 1.1: Kääbusmolossid

Töökatseteta
Üldmulje: Bostoni terjer on elav, väga arukas, pehme karvaga, lühikese peaga, kompaktse kehaehitusega, lühikese sabaga, heas tasakaalus koer. Brindle, hülgehall (seal) või must ning ühtlaselt kaetud valgete märkidega. Pea on ülejäänud kerega proportsioonis ning tema ilme väljendab väga arukat loomust. Kere on üsna lühike ja kompaktne, jäsemed on tugevad ja heade nurkadega. Saba on lühike ja ükski joon ei ole nii esiletungiv, et rikuks koera häid proportsioone. Koer jätab otsusekindla, tugeva ja aktiivse mulje. Temas on kõrgklassilikku väärikust, tema hoiak on sundimatu ning graatsiline. "Värviliste ja valgete märkide" proportsionaalne kombinatsioon on korraliku tõuesindaja puhul eriti oluline joon.
"Tasakaal, ilme, värvilised ja valged märgid" on need jooned, millele tuleks üldmulje üle otsustamisel võrreldes teiste punktidega erilist tähelepanu osutada.
Bostoni terjeri selge joonega ja lühikese seljaga kere koos iseloomuliku kandilise peakuju ja lõuaga ning silmatorkavate märkidega teevad sellest tõust peene ja võluva Ameerika originaali: Bostoni terjeri.
Võrreldes emaseid ja isaseid koeri, eristab neid vaid emase pisut peenem kehaehitus.

Tähtsad proportsioonid: Jalgade pikkus peab olema tasakaalus kere pikkusega andes Bostoni terjerile silmatorkava kandilise välimuse. Bostoni terjer on tugev koer ning ta ei tohi olla väljavenitatud ega jämedakoeline. Luustik ja lihastik peavad olema proportsioonis ning rõhutama koera kaalu ja kehaehitust.

Käitumine/iseloom: Bostoni terjer on sõbralik ja elav koer. Sellel tõul on suurepärane iseloom ning ta on väga arukas, mis teeb temast väga hea kaaslase.

Pea:
Koljupiirkond:
Kolju: Kandiline, pealt lame, ilma voltideta. Järsu laubaga.
Üleminek laubalt koonule: Hästi väljendunud.
Näopiirkond:
Ninapeegel: Must ja lai, selgelt väljendunud ninasõõrmetevahelise joonega. Hästi avatud ninasõõrmed.
Koon: Lühike, kandiline, lai ja sügav. Koljuga heas proportsioonis. Ilma voltideta, pikkus on väiksem kui laius ja sügavus. Ei ületa pikkuselt ligikaudu 1/3 kolju pikkusest. Koonu ülajoon laubalõikest ninaotsani on paralleelne kolju ülaosaga.
Huuled: Huuled on hea sügavusega, ent mitte rippuvad. Kui suu on kinni, katavad huuled hambaid täielikult.
Lõuad/hambad: Laiad ning kandilised lõuad lühikeste ühtlaste hammastega. Ühtlane hambumus või piisav alahambumus, et anda koonule kandiline kuju.
Põsed: Lamedad. Silmad: Üksteisest kauge asetusega, suured, ümarad ja tumedad. Kolju suhtes otsese asetusega, silma välisnurgad on eestvaates põskedega ühel joonel.
Ilme: Valvas ja sõbralik, äärmiselt arukas. See on selle tõu kõige iseloomulikum joon.
Kõrvad: Väiksed, kikkis, loomulikud või kupeeritud sobimaks peakujuga ning asetsevad nii koljunurkade lähedal kui võimalik.
Kael:
Kaela pikkus peab olema tasakaalus ülejäänud kerega. See on kergelt kaardus, tagab graatsilise peahoiaku ning asetseb hästi õlgadel.
Kere:
Kere peab jätma lühikese mulje.
Ülajoon: Tasane.
Selg: Piisavalt lühike, et säiliks kere kandiline üldmulje.
Laudjas: Kerge kaldega kuni sabajuureni.
Rind: Sügav ja hea laiusega. Roided on hästi kaarduvad ning suunaga tahapoole nimme suunas.
Saba: Madala asetusega, lühike, peenike ning otsast teravnev. Sirge või keeruga ning ei tohi olla kantud horisontaalasendist kõrgemal.
(Märkus: eelistatud sabapikkus ei ületa neljandikku sabajuure ja kanna vahelisest vahemaast.)

Jäsemed:
Esijäsemed: Esijalad on üksteisest kauge asetusega ning abaluu ülemise otsaga ühel joonel. Sirge luustikuga.
Õlad: Kaldega ning hästi tahapoole suunatud, mis tagab Bostoni terjeri stiilse liikumise.
Küünarliigesed: Ei sisse- ega väljapoole pööratud.
Kämblad: Lühike ja tugev. Lisavarbad võivad olla eemaldatud.
Esikäpad: Väiksed, ümarad ja kompaktsed, ei sisse- ega väljapoole pööratud, hästi kaardunud varvaste ning lühikeste küüntega.
Tagajäsemed:
Reied: Tugevad, hea lihastikuga ning hea asetusega.
Põlveliigesed: Hea nurgaga.
Kannaliigesed: Lühikesed, ei sisse- ega väljapoole pöördunud, hästi väljendunud.
Tagakäpad: Väiksed ja kompaktsed, lühikeste küüntega.
Kõnnak/Liikumine:
Bostoni terjeri kõnnak on kindel ja sirgjooneline. Esi- ja tagajalad liiguvad otse hea rütmiga ning igas sammus väljendub graatsia ja jõulisus.

Karvkate:
Karv: Lühike, pehme, särav ning peene tekstuuriga.
Värvus:Brindle, hülgehall (seal) või must valgete märkidega. Brindle on eelistatud värvus ainult siis, kui kõik teised omadused on võrdsed. (Märkus: Hülgehalli (seal) definitsioon: Hülgehall näib mustana, ent päikese käes või eredas valguses on punaka varjundiga).
Nõutud märgid: Valge koonujoon, valge joon silmade vahel, valge rind. Soovitavad märgid: Valge koonujoon, ühtlane valge joon silmade vahel ja pea peal, valge krae, valge rind, osaliselt või täielikult valged esijalad ning tagajalad kandadest allpool. (Märkus: esinduslikku oma tõu esindajat ei karistata "soovitavate märkide" puudumise eest.) Koeral, kellel on valge värvus pea peal ja kehal ülekaalus, peavad teised omadused olema piisavalt head, et seda puudust üles kaaluda.
Kaal:
Kaal on jagatud klassidesse järgnevalt:
• vähem kui 15 naela (6,8 kg),
• 15-20 naela ( 6,8-9 kg),
• 20 kuni mitte üle 25 naela
(9-11,35 kg),
Punktiskaala:
Üldmulje: 10
Ilme: 10
Pea (koon, lõuad, hambumus, kolju ja üleminek laubalt koonule): 15
Silmad: 5
Kõrvad: 5
Kael, ülajoon, kere ja saba: 15
Esijäsemed: 10
Tagajäsemed: 10
Käpad: 5
Värvus, karvkate ja märgid: 5
Kõnnak: 10
--------
KOKKU: 100

FCI-Standard N° 140
BOSTON TERRIER
ORIGIN : U.S.A.
DATE OF PUBLICATION OF THE OFFICIAL VALID STANDARD : 28.01.2013
UTILIZATION : Companion.
FCI-CLASSIFICATION : Group 9
Companion and Toy Dogs.
Section 1.1 Small Molossian Dogs.
Without working trial.

GENERAL APPEARANCE : The Boston Terrier is a lively, highly intelligent, smooth coated, short-headed, compactly built, short- tailed, well balanced dog, brindle, seal or black i n colour and evenly marked with white. The head is in proportion to th e size of the dog and the expression indicates a high degree of intel ligence. The body is rather short and well knit, the limbs strong and neatly turned, the tail is short and no feature is so prominent that t he dog appears badly proportioned. The dog conveys an impression of det ermination, strength and activity, with style of a high order; carriage easy and graceful. A proportionate combination of « Colour and White Markings » is a particularly distinctive feature of a representative specimen. « Balance, Expression, Colour and White Markings » should be given particular consideration in determining the r elative value of general appearance to other points. The clean-cut short backed body of the Boston Terri er coupled with the unique characteristics of his square head and j aw, and his striking markings have resulted in a most dapper and charmin g American original : The Boston Terrier. In a comparison of specimens of each sex, the only evident difference is a slight refinement in the bitch's co nformation.

IMPORTANT PROPORTIONS : The length of leg must balance with the length of body to give the Boston Terrier its striking square appearance. The Boston Terrier is a sturdy dog and must not appear to be either spindly or coarse. The bone and muscl e must be in proportion as well as an enhancement to the dog's w eight and structure.

BEHAVIOUR / TEMPERAMENT : The Boston Terrier is a friendly and lively dog. The breed has an excellen t disposition and a high degree of intelligence, which makes the Boston Terrier an incomparable companion.

HEAD
CRANIAL REGION :
Skull : Square, flat on top, free from wrinkles; br ow abrupt.
Stop : Well defined.

FACIAL REGION :
Nose : Black and wide, with a well defined line bet ween the nostrils. Well opened nostrils.
Muzzle : Short, square, wide and deep and in propor tion to the skull. It is free from wrinkles, shorter in length than in width or depth; not exceeding in length approximately one-third of the length of the skull. The muzzle from stop to end of the nose is parallel to the top of the skull.
Lips : The chops are of good depth, but not pendulo us, completely covering the teeth when the mouth is closed.
Jaws/Teeth : Jaws broad and square with short, regu lar teeth. The bite is even or sufficiently undershot to square th e muzzle.
Cheeks : Flat.
Eyes : Wide apart, large, round and dark in colour. Set square in the skull and the outside corners are on a line with th e cheeks as viewed from the front.
Expression : Alert and kind, indicating a high degr ee of intelligence. This is a most important characteristic of the breed.
Ears : Small, carried erect, either natural or crop ped to conform to the shape of the head and situated as near to the c orners of the skull as possible.

NECK : The length of the neck must display an image of balance to the total dog. It is slightly arched, carrying the head gracefully and setting neatly into the shoulders.
BODY : The body should appear short.
Top line : Level.
Back : Just short enough to square the body.
Croup : Curves slightly to the set-on of the tail.
Chest : Deep with good width; ribs well sprung and carried well back to the loins.

TAIL : Set-on low, short, fine and tapering, straight or screw and must not be carried above the horizontal. (Note : The preferred tail does not exceed in length more than one quarter the distance from set-on to hock).

LIMBS
FOREQUARTERS :
General appearance : Forelegs set moderately wide a part and on a line with the upper tip of the shoulder-blades; str aight in bone.
Shoulders : Sloping and well laid back, which allow s for the Boston Terrier's stylish movement.
Elbows : Stand neither in nor out.
Pasterns : Short, strong. The dewclaws may be remo ved.
Forefeet : Small, round and compact, turned neither in nor out, with well arched toes and short nails.

HINDQUARTERS :
Thighs : Strong, well muscled, and set true.
Stifles : Well bent.
Hocks : Short to the feet, turning neither in nor o ut, with a well defined hock joint.
Hind feet : Small and compact with short nails.

GAIT / MOVEMENT : The gait of the Boston Terrier is that of a sure footed, straight gaited dog, forelegs and hind legs moving straight ahead in line with perfect rhythm, each st ep indicating grace and power.

COAT
HAIR : Short, smooth, bright and fine in texture.
COLOUR : Brindle, seal or black with white markings . Brindle is preferred only if all other qualities are equal. (N ote : Seal defined : Seal appears black except it has a red cast when vi ewed in the sun or bright light).
Required markings : White muzzle band, white blaze between the eyes, white forechest.
Desired markings : White muzzle band, even white bl aze between the eyes and over the head, white collar, white for echest, white on part or whole of forelegs and hind legs below the h ocks. (Note : a representative specimen should not be penalized for not possessing « Desired Markings ».)
A dog with a preponderance of white on the head or body must possess sufficient merit otherwise to counteract it s deficiencies.

WEIGHT :
Weight is divided by classes as follows :
• under 15 pounds (6,8 kg),
• 15 pounds and under 20 pounds (6,8 to 9 kg),
• 20 pounds and not to exceed 25 pounds (9 to 11,35 kg).

SCALE OF POINTS
General Appearance 10
Expression 10
Head (Muzzle, Jaw, Bite, Skull & Stop) 15
Eyes 5
Ears 5
Neck, Topline, Body & Tail 15
Forequarters 10
Hindquarters 10
Feet 5
Colour, Coat & Markings 5
Gait 10
--------
TOTAL 100

FAULTS : Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which t he fault should be regarded should be in exact proportion to its degre e and its effect upon the health and welfare of the dog.
• Blocky or chunky in appearance.
• Pinched nostrils.
• Eyes showing too much white or haw.
• Size of ears out of proportion to size of head.
• Gaily carried tail.
• Legs lacking in substance.
• Straight in stifle.
• Splay feet.
• Gait rolling, paddling or weaving; hackney gait.

SERIOUS FAULTS :
• Wry mouth. • Any showing of the tongue or teeth when the mouth i s closed.
• Roach back or sway back.
• Ribcage slab-sided.
• Gait : Any crossing movement, either front or rear.

DISQUALIFYING FAULTS :
• Aggressive or overly shy.
• Any dog clearly showing physical or behavioural abn ormalities shall be disqualified.
• Dudley nose.
• Eyes blue in colour or any trace of blue.
• Docked tail. • Solid black, solid brindle, or solid seal without r equired white markings.
• Grey or liver colours.

N.B. :
• Male animals should have two apparently normal test icles fully descended into the scrotum.
• Only functionally and clinically healthy dogs, with breed typical conformation should be used for breeding.